, בת ים
, בת ים
, בת ים
נספח עיצוב עירוני לב בת ים
מזמין: משרד השיכון
שטח: 330 דונם