תב"ע תל-השומר צפון
תב"ע תל-השומר צפון
מזמין: מנהל מקרקעי ישראל
שטח: 250 דונם
בדיקת התכנות לתב"ע אפשרית סביב הממוקמות במחנה צבאי תל השומר המיועד לפינוי. בלב האתר קיימות קבוצות עצי אקליפטוס ותיקיםששמשו נקודת מוצא לתכנון והשפיעו על מיקום השטחים הפתוחים, מבני הציבור והדרכים בשונה מהמוכר והמקובל.