, יפו
רחוב ציהתל"י , יפו
, יפו
רחוב ציהתל"י, יפו
שנת הקמה: 2017
מזמין: אחוזות החוף, תל אביב
עלות: 1,500,000 ש"ח
שטח: 10 דונם
רחוב ציהתל"י נולד כתוצאה מתנוחת כביש עקלתונית ומסוכנת ובעיות ניקוז חמורות. מיד עם קבלת הפרויקט נמשכו עינינו לחורבות מבנה, אשר בירור קצר העלה כי הוא השריד האחרון שנותר ממבנה בית הבאר של פרדס דלקא. המבנה, היה מיועד להריסה אך מפגש עם מחלקת השימור, אשר לא היתה מודעת לקיומו, הוליד הנחיה מידית לשימור המבנה. בכך חזר בית הבאר להוות נקודה מרכזית במרחב, לפחות ברמה התפישתית. בכך נעשו פעולות משמעותיות בסביבתו (שתילת בוסתן רימונים, החלפת הסורג, הקמת מרחב שהיה סביב המבנה ופתיחת מבט משדרות ירושלים ישירות לראש הגבעה- בה נמצא בית הבאר.