, יפו
רחוב סהרון , יפו
, יפו
רחוב סהרון
שנת הקמה: דצמבר 2013
מזמין: אחוזות החוף
עלות: 2,000,000
שטח: 13 דונם
הרחוב שוכן בין 2 צירים עירוניים ראשיים: רחוב יפת ושדרות ירושליים ולפיכך להסדרתו ולהוספת שביל אפניים עירוני היתה חשיבות רבה.