, גבעתיים
רחבת הקניון , גבעתיים
, גבעתיים
רחבת הקניון
מזמין: עיריית גבעתיים
שטח: 4 דונם
לרחבה בחזית הקניון הפוטנציאל לקחת על עצמה את תפקיד כיכר העיר ולכן המחשבה התכנונית היתה לאפשר לה לתפקד ככזאת הן ביומיום והן בחגים ומועדים. כפעולה ראשונה פתחנו את מרחב הכיכר אל הרחוב הראשי. הצענו פרגולה גדולה החולשת על החלק הארי של הכיכר ומייצרת מרחב שהייה מוצל, כאשר באמצעות משחק במרחקי העמודים זה מזה הגדרנו רמות שונות של אינטימיות במרחב. הותרנו אזור משמעותי נקי מאלמנטים על מנת לאפשר קיום אירועים המוניים.