, גבעתיים
, גבעתיים
, גבעתיים
פרחי בר בעיר
באביב מתמלאים השטחים הציבוריים בגבעתיים בפרחי בר. הסיבה לכך נעוצה בהנחיה היסטורית, של מנהל מחלקת גנים ונוף, שלא לרסס בשטחים הציבוריים. בעבר היה כל השטח המרכזי של העיר, מחנה בריטי, משופע בפרחי בר. הזרעים הופצו ונדדו לשטחים הסמוכים. הפריחה מעלה לרגע את זיכרון הילדות של המחנה הבריטי הנטוש.