, הצעה לפארק חירייה, 2003
, הצעה לפארק חירייה, 2003
עמק החפצים הדחויים , הצעה לפארק חירייה, 2003
עמק החפצים הדחויים