, חולון
, חולון
עבודת אדמה , חולון
עבודת אדמה
מזמין: ג.ב.י יוזמות חקלאיות
שטח: 6 דונם
פרוגרמה לפרוייקט יזמי שמטרתו לחבר ערכים ירוקים למציאות היומיומית שלנו ולעודד פעילויות הקשורות באדמה, בחקלאות ובטבע בלב המטרופולין. כוונת המרכז לקיים פעילות מעשית ולימודית מתוך רצון לטפח קשר בין האדם לטבע ולסביבה דרך עבודת אדמה לסוגיה