, הרצליה
מתחם הראשונים , הרצליה
מתחם הראשונים , הרצליה
מתחם הראשונים
מזמין: עיריית הרצליה
עלות: 3,000,000
שטח: 12 דונם
מרכז הפרוייקט הוא רחוב הראשונים, שצידו האחד מגורים והשני מסחר ותרבות ומהווה סוג של קצה למרכז העיר. אחת הכוונות העיקריות של ההתערבות היתה להפוך את הרחוב למרחב הלוקח בחשבון את סמיכותו למבנה הסינמטק ומאפשר הקרנות חוץ, המתנה להקרנות בסינמטק, וכניסה ראויה למבנה.הטיפול ברחוב משלים לופ של מסחר ותרבות בלב העיר.