כיכר הדוידקה , ירושלים
, ירושלים
, ירושלים
כיכר הדוידקה בירושלים
שנת הקמה: 2018
מזמין: חברת עדן, ירושלים
עלות: כ300,000 ש"ח
שטח: 0.75 דונם