, תל אביב
, תל אביב
הגוש הקטן תל אביב , תל אביב
הגוש הקטן- תכנית עיצוב לתב"ע
מזמין: עיריית תל אביב