ספסל ממוחדש וספסל קרוסלה | גן התקומה , גבעתיים
גן התקומה , גבעתיים
, גבעתיים
גן התקומה
שנת הקמה: 2013
מזמין: יעד החברה הכלכלית גבעתיים
עלות: 500,000 ש"ח
שטח: 500 מ"ר
הגן משמש בעיקר למשחק ולמעבר. במהלך החידוש נעשה שימוש חוזר באלמנטים של הגן הקיים באפנים שונים: חלקם נותרו על כנם ושופצו (אזור ישיבה מונמך בגן), חלקם שינו את מיקומם או תפקודם ( ספסלי ישיבה מבטון, קרוסלה) ואחרים הפכו לחומר גלם לבנין הגן (ספסלים שהפכו למדרגי ישיבה)