מדרגי ישיבה מעץ ממוחזר, גן שולמית , גבעתיים
גן אהרון וגן שולמית , גבעתיים
מתחם שינקין , גבעתיים
גן שולמית
מזמין: יעד החברה הכלכלית לגבעתיים
שטח: 600 מ"ר
בגן נעשה ניסיון להרחיב את חוית המשחק מעבר למתקני המשחק הסטנדרטיים ולייצר מרחב אספלט תלת מימדי וצבעוני שיכול לשמש סקייטרים, רוכבי אפניים וילדים בכלל לפעילות משחקית.