פינת ישיבה ושביל | גן פטאי , גבעתיים
גן פטאי , גבעתיים
, גבעתיים
גן פטאי
שנת הקמה: 2010
מזמין: עיריית גבעתיים
עלות: 400,000
שטח: 2 דונם
גן פטאי הוא גן ציבורי המשלב בתוכו גינה קהילתית, ללא אבחנה ברורה ביניהם וללא גדרות, מתוך בחירה מודעת. שביל משותף קושר את החלק העליון של הגינה בו ממוקמת הגינה הקהילתית אל המדרון המדושא והאזור התחתון הציבוריים. האזור התחתון לוקח בחשבון את קיומה של הגינה הקהילתית ומציע שולחן גדול לארוחות משותפות ןכן מתחשב בסמיכות הרבה למבנה בית ספר, בהציעו במת דק גדולה ומעליה מעין אמפיתיאטרון קטן המהווה הרחבה לחצר בית הספר ומשמש לו אזור התכנסות בית ספרי. שולחן האוכל המרכזי והספסלים שבצידו עשויים מספסלים עירוניים ישנים אשר פורקו ונעשה בחומר הגלם שלהם שימוש חוזר. מבחינה חזותית נעשה מאמץ להנכיח את השונות בין קורות העץ שמהגיעו ממקורות שדונים.מוטיב השימוש החוזר מופיע גם במרכיבי הגינה הקהילתית- גג רעפים עירוני שפורק והפך לשברי רעפים המכסים את הקרקע, גזם מחיריה שתוחם את הערוגות, בקבוקי פלסטיק שבונים חממה.