ריצוף מבוקע, גן מרים , גבעתיים
גן מרים , גבעתיים
, גבעתיים
גן מרים
מזמין: עיריית גבעתיים
עלות: 600,000 ש"ח
שטח: 2 דונם
הגן משמש כגן מעבר ומרחב משחק, אשר במרכזו מקלט ציבורי. נעשה ניסיון להפוך את מבני המקלט לאזורי ישיבה וצפייה בצמוד לאזור המשחק. פרטי הגן הושתתו על עקרון המחזור והשימוש החוזר: החל במעקות ישנים ששופצו והוחזרו לגן בהתארגנות שונה, אבני ריצוף ישנות שבוקעו והונחו מחדש, שביל מריצוף מתועש ממוחזר ואפילו פחי אשפה 'תוצרת' מחלקת גנים ונוף משאריות חומר ציפוי המקלטים.