מדרגי ישיבה מעץ ממוחזר, גן שולמית , גבעתיים
גן אהרון וגן שולמית , גבעתיים
מתחם שינקין , גבעתיים
גן אהרון
מזמין: יעד החברה הכלכלית לגבעתיים
שטח: 4 דונם
לגן שני מפלסים, המפלס התחתון משויך באופיו לרחוב וביחד עם הרחבה שבחזיתו משמש לו כאתנחתא מרכזית. המפלס העליון שומר על חזות מגוננת והפונקציות 'מסתתרות' בתוך שפע הצמחיה.