, בת ים
בי"ס טבנקין , בת ים
, בת ים
בי"ס טבנקין
מזמין: עיריית בת ים
עלות: 460,000 ₪
שטח: 6 דונם
בבסיס שיפוץ חצר בית הספר עמדה התפישה העירונית, שהמשרד שותף לה , כי ריבוי פעולות קטנות ודלות תקציב יכול לחולל במרחב שינוי משמעותי. תוכננו פעולות אשר התבססו על בחינת האפשרות לנצל את הקיים במרחב ועל התערבות מינורית: כגון הסטת מעבר חציה, נטיעת עצים, הסרת גדרות, פתיחת מעברים חסומים וכדומה. לכל אורך החשיבה התכנונית, התנהל דיאלוג מתמיד ומפרה עם הצוות והילדים בפרט, אשר סייע להכנת תכנית 'תפורה למידתם'. התכנון התבסס על המושג מערכת יחסים ועסק במתן מענה למערכות יחסים בתוך בית הספר ושל בית הספר עם הקהילה, העיר והים הסמוך.