להשאיר בעיר
להשאיר בעיר
להשאיר בעיר
גן ממוחדש הוא גן הבונה את עצמו מתוך החומרים הקיימים שלו עצמו. בדרך כלל נהוג בעת החידוש לפרק את החומרים הקיימים ולהטמינם באתר הטמנת פסולת. אחנו בחרנו לחדש אותם ולהופכם לחומרי גלם לבניין הגן המתחדש. רעיון הגן הממוחדש התפתח לאסטרטגיה לניהול משאבי המרחב העירוני. פיתחנו מחשבה כוללת על ניצול חוזר ויעיל של החומרים הקיימים במרחב העירוני, כך שחומרים אינם יוצאים יותא מן העיר ואם הם יוצאים זה רק במטרה להתחדש ולחזור.

bair_1_plan